งานวางระบบร้านอินเตอร์เน็ต Thee NET

งานวางระบบร้านอินเตอร์เน็ต Thee NET

งานวางระบบร้านอินเตอร์เน็ตร้าน Thee NET ที่จังหวัดอุดรธานี  บริเวณบ้านห้วย ซอย อุดรดุสิต 4 ลูกค้าได้ไว้วางใจเรา ทีมงาน SMILE IT วางได้ระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่

  • ออกแบบร้านภายในร้าน
  • ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ สเปคสูง ทั้งหมดจำนวน 47 เครื่อง
  • โต๊ะคอมพิวเตอร์ติดพนัง
  • วางระบบ Lan CAT6 จำนวนทั้งหมด 43 จุด
  • ติดตั้งระบบ เซฟเวอร์ No hdd(Diskless) โดย
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในร้านและ นอกร้าน

โดยใช้เวลาทำทั้งหมด จำนวน 3 วัน

ภาพออกแบบ ภายในร้าน
ภาพออกแบบ ภายในร้าน
งานวางระบบร้านอินเตอร์เน็ต
งานประกอบ และ การเก็บสายต่าง ๆ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
จำนวนเครื่องที่ประกอบ และวางระบบทั้งหมดจำนวน 47 เครื่อง
จำนวนเครื่องที่ประกอบ และวางระบบทั้งหมดจำนวน 47 เครื่อง
ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบ Diskless
ระบบคอมพิวเตอร์ภายในร้านใช้ระบบ Diskless ง่ายต่อการอัพเดทเกม ต่าง ๆ และลดค่าใช้จ่ายที่ จะต้องซื้อ ฮาร์ดดิสก์ ใส่เครื่องลูก