HIP Proximity Card 1.8 Run 100 ใบ

HIP Proximity Card 1.8 Run 100 ใบ

ใช้สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้าหรือระบบควบคุมประตู คลื่นความถี่ 125KHz. ขนาดบัตร 84x54x1.8 mm Run Nunber

การ์ดมีความหนากว่าแบบอื่น เจาะรูด้านบนเพื่อใช้แขวนกับสายคล้องคอได้ จำหน่ายเป็นกล่อง 1 กล่องบรรจุการ์ด 100 ใบ